Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

tel.: (071) 312-06-11
tel.: (071) 312-06-12
tel.: (071) 312-01-45

fax: (071) 722-78-56

fax: (071) 312-12-48
kom.: +48 693 332 720

e-mail:
www: www.trzebnica.pl
serwis mapowy: http://sip.gison.pl/trzebnica
adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica: /1y3nd3qd5d/epuap
                                  /1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

 

adres skrytki ePUAP OPS Trzebnica: /OPS_Trzebnica/SkrytkaESP
                                  /OPS_Trzebnica/domyslna

Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek - od 7.30 do 15.30
 • środa - od 7.30 do 16.00
 • piątek - od 7.30 do 15.00

Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Trzebnicy czynny:

 • poniedziałek - piątek: od 8.00 do 15.00
Brak opisu obrazka

 


Zarządzenie nr 0050.54.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego w celu opracowania "Trzebnickiego Pakietu Antykryzysowego", skierowanego do przedsiębiorców, pracodawców, rolników, rodziców dzieci przedszkolnych i żłobkowych, mieszkańców lokali gminnych i innych grup społecznych PDF0050.54.2020.pdf


Zarządzenie nr 0050.51.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu miejskiego w Trzebnicy PDFZarządzenie 0050.51.2020.pdf


Zarządzenie nr 0050.50.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad działania Urzędu Miejskiego w Trzebnicy podczas zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 PDFZarządzenie 0050.50.2020.pdf


 Zarządzenie nr OR.0050.34.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Trzebnica dotyczących zaplanowanego do realizacji projektu pn. "Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". PDFOR_0050_34_2020.pdf


Zarządzenie nr OR.0050.15.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz kryteriów branych pod uwagę w w/w postępowaniach i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 Zarządzenie.pdf

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniach i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 Załącznik.pdf 


Zachęcamy do zapoznania się z plakatem PDFMigajmy razem!.pdf

Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 16.00 do godz. 16.15.

Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze odbywa się codziennie w godzinach:

poniedziałek - od 7.30 do 13.00
wtorek - od 7.30 do 13.00
   środa - od 12.00 do 15.45
czwartek - od 7.30 do 13.00

   w pokoju: 124 - II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Telefon kontaktowy: 71/312 05 27 wew. 4


 NA SKRÓTY:

 

 

 

 
 
Wersja XML