Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnokrajowe Referendum 2015


Państwowa Komisja Wyborcza - informacje ogólne


Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna w gminie Trzebnica może uzyskać informacje u pracownika Urzędu Miejskiego w Trzebnicy:

Anny Kikut pok.37 (parter)

telefonicznie pod nr tel. 071/ 388-81-99

 

PDFwyborcyniepelnosprawni-informacje.pdf
 


PDFinf_bezplatne_umieszczanie_20150706.pdf - wykaz miejsc na obszarze Gminy Trzebnica, przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
 


PDFobw_nr_gr_obwodow_201507.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica 21 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


PDFZRZ_50_72_2015.pdf - powołanie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym


PDFZRZ_50_73_2015.pdf - powołanie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajego


PDFzarz_0050_75_2015.pdf  - Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Trzebnica dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


PDFInformacja_31082015.pdf - Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 31 sierpnia 2015 r. o składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


PDFwyniki.pdf - wyniki referendum
 

Wersja XML