• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numery kont bankowych

Należności z tytułu podatków i opłat (oprócz opłaty skarbowej) można wpłacać na konto Gminy Trzebnica:

W związku z wprowadzeniem usługi płatności masowych, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości/rolny/leśny oraz wieczystego użytkowania dla osób fizycznych, dokonuje się na konta wyszczególnione w decyzjach podatkowych i zawiadomieniach. Prowizja dla tego rodzaju wpłat wynosi 0,50 zł.
Dla osób prawnych usługę płatności masowych wprowadzono dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

 

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

Należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Trzebnicy należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

 

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7860899
w tym miesiącu: 106067
dzisiaj: 1954

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1