Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [III/PDF8.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2006 rok.

Uchwała [III/PDF9.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzebnica.

Uchwała [III/PDF10.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnego Marka Aureli Długozimy, kandydata z tej samej listy, Pana Andrzeja Guski.

Uchwała [III/PDF11.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Treli.

Uchwała [III/PDF12.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy upoważnienia do wystawienia poleceń wyjazdów służbowych.

Uchwała [III/PDF13.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Trzebnica.

Uchwała [III/PDF14.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.

Uchwała [III/PDF15.pdf/06] z 29.12.2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Kuźmy, zam. ul. M.C. Skłodowskiej 49/9, 55-120 Oborniki Śl., na dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2006-12-29

 

Wersja XML