Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IX/PDF59.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Jadwigi Janiszewskiej

Uchwała [IX/PDF60.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r.

Uchwała [IX/PDF61.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06powołania Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 r.

Uchwała [IX/PDF62.pdf07] z 21.06.2007r. w sprawie zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2007-2011 przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2 lutego 2007 r.

Uchwała [IX/PDF63.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2006 r. [PDF63_zal1.pdf] [PDF63_zal2.pdf] [PDF63_zal3.pdf]

Uchwała [IX/PDF64.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała [IX/PDF65.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Uchwała [IX/PDF66.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzebnica

Uchwała [IX/PDF67.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzebnica

Uchwała [IX/PDF68.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Trzebnica

Uchwała [IX/PDF69.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Trzebnica

Uchwała [IX/PDF70.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Uchwała [IX/PDF71.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica.

Uchwała [IX/PDF72.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy za rok 2006. [PDF72_zal1.pdf] [PDF72_zal2.pdf]

Uchwała [IX/PDF73.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. [PDF73_zal1.pdf]

Uchwała [IX/PDF74.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 r. Nr V/42/07,utworzenia i nadania statutu sołectwa wsi Blizocin.

Uchwała [IX/PDF75.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaźwiny. [PDF75_zal1.pdf]

Uchwała [IX/PDF76.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka, Henryka Brodatego, Jana Pawła II w Trzebnicy. [PDF76_zal1.pdf] [PDF76_zal2.pdf] [PDF76_zal3.pdf]

Uchwała [IX/PDF77.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Milickiej, Franklina Delano Roosevelta, Prusickiej i Jędrzejowskiej w Trzebnicy.

Uchwała [IX/PDF78.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Biedaszków Wielki, Gmina Trzebnica. [PDF78_zal1.pdf]

Uchwała [IX/PDF79.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie przyznania sołtysom diet za wykonywanie czynności statutowych.

Uchwała [IX/PDF80.pdf/07] z 21.06.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-06-21
Wersja XML