Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [X/PDF81.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia na, miejsce radnej Jadwigi Janiszewskiej, kandydata z tej samej listy, Pana Adama Marcinko.

Uchwała [X/PDF82.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06powołania Komisji Rewizyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [X/PDF83.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 rokuwyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Uchwała [X/PDF84.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników, do rozpoznawania spraw w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, w tym do orzekania w sprawach karnych; do orzekania w sprawach rodzinnych i do orzekania z zakresu prawa pracy oraz do orzekania w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Uchwała [X/PDF85.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2007 rok. [PDF85_zal3.pdf] [PDF85_zal2.pdf] [PDF85_zal1.pdf] [PDF85_uzs.pdf] [PDF85_aut.pdf]

Uchwała [X/PDF86.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica.

Uchwała [X/PDF87.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.

Uchwała [X/PDF88.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na partycypację przez Gminę Trzebnica w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych związanych z remontem i rozbudową budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. [PDF88_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF89.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie zaliczenia części drogi wojewódzkiej nr 340 do kategorii dróg gminnych.

Uchwała [X/PDF90.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 rokuprzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – dla Gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [X/PDF91.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Łukasz Sędkowskiego, zam. Świątniki 68 55-100 Trzebnica złożonego w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, naruszenia interesu oraz uprawnienia do korzystania z nieruchomości – działki nr 152 i 153 AM-1 w obrębie wsi Księginice skutek uchwalenia przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały Nr XIV/182/03 z dnia 11 grudnia 2003 rokuuchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice.

Uchwała [X/PDF92.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej. [PDF92_zal3.pdf] [PDF92_zal2.pdf] [PDF92_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF93.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic Brama Trębaczy, Obornickiej, Marcinowskiej oraz Rynku w Trzebnicy. [PDF93_zal3.pdf] [PDF93_zal2.pdf] [PDF93_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF94.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B.Głowackiego, Rynek, I.Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H.Sienkiewicza, Polnej i W.Witosa. [PDF94_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF95.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H.Brodatego, K.Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W.Jagiełły, W.Łokietka, F.Chopina, S.Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej. [PDF95_zal1.pdf] [PDF95_aut.pdf]

Uchwała [X/PDF96.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J.Korczaka, Armii Krajowej, gen.L.Okulickiego, gen.W.Sikorskiego, gen.S.Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej. [PDF96_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF97.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks.dz.W.Bochenka, 1-go Maja, J.Kilińskiego, Krakowskiej, W.Reymonta, E.Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M.Leszczyńskiej i B.Chrobrego [PDF97_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF98.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T.Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej, M.Konopnickiej, J.Bema, W.Broniewskiego, A.Mickiewicza, M.Dąbrowskiej, Kosmonautów, A.Asnyka, C.K.Norwid, J.Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego. [PDF98_aut.pdf] [PDF98_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF99.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S.Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej.

Uchwała [X/PDF100.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, B.Chrobrego, Wrocławskiej. [PDF100_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF101.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy: Marcinowskiej. [PDF101_zal1.pdf]

Uchwała [X/PDF102.pdf/07] z 20.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy: Prusickiej. [PDF102_zal1.pdf]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-09-20
Wersja XML