Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XII/PDF116.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2007 rok. [PDF116_zal1.pdf] [PDF116_zal2.pdf] [PDF116_zal3.pdf]

Uchwała [XII/PDF117.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/258/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 listopada 2004 rokupodatków i opłat lokalnych oraz uchwały Nr XXXIII/327/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 listopada 2004 rokupodatków i opłat lokalnych..

Uchwała [XII/PDF118.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

Uchwała [XII/PDF119.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego.

Uchwała [XII/PDF120.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Uchwała [XII/PDF121.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

Uchwała [XII/PDF122.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała [XII/PDF123.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji.

Uchwała [XII/PDF124.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.

Uchwała [XII/PDF125.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 rokuuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej.

Uchwała [XII/PDF126.pdf/07] z 29.11.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-11-29
Wersja XML