Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIII/PDF127.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2007 rok. [PDF127_zal1.pdf] [PDF127_zal2.pdf] [PDF127_zal3.pdf] [PDF127_zal4.pdf]

Uchwała [XIII/PDF128.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 rokuokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała [XIII/PDF129.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. [PDF129_zal1.pdf]

Uchwała [XIII/PDF130.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2008 rok. [PDF130_zal1.pdf]

Uchwała [XIII/PDF131.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica na 2008 rok. [PDF131_zal1.pdf]

Uchwała [XIII/PDF132.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obrońców Pokoju, Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego w Trzebnicy. [PDF132_zal1.pdf] [PDF132_zal2.pdf]

Uchwała [XIII/PDF133.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu

Uchwała [XIII/PDF134.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Gminy Trzebnica za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju i promocji Gminy Trzebnica. [PDF134_zal1.pdf]

Uchwała [XIII/PDF135.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała [XIII/PDF136.pdf/07] z 28.12.2007r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Trzebnicy.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-12-28

 

Wersja XML