Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VI/PDF47.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnego Adama Gubernata, kandydata z tej samej listy, Pana Wojciecha Macieja Wróbla.

Uchwała [VI/PDF48.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnego Lecha Taraszczuka, kandydata z tej samej listy, Pana Zbigniewa Pasiecznika.

Uchwała [VI/PDF49.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica

Uchwała [VI/PDF50.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. [PDF50_wpi.pdf]

Uchwała [VI/PDF51.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [VI/PDF52.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [VI/PDF53.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Uchwała [VI/PDF54.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.

Uchwała [VI/PDF55.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-04-26
Wersja XML