Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIV/PDF137.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok. [PDF137_zal1.pdf] [PDF137_zal2.pdf]

Uchwała [XIV/PDF138.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała [XIV/PDF139.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy.

Uchwała [XIV/PDF140.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzebnica.

Uchwała [XIV/PDF141.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali na terenie Gminy Trzebnica.

Uchwała [XIV/PDF142.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy lub/i najmu dotyczących nieruchomości stanowiących przedmiot umowy najmu lub/i dzierżawy zawartej na okres trzech lat.

Uchwała [XIV/PDF143.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy. [PDF143_zal1.pdf] [PDF143_zal2.pdf] [PDF143_zal3.pdf]

Uchwała [XIV/PDF144.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej w obrębie miasta Trzebnica. [PDF144_zal1.pdf] [PDF144_zal2.pdf] [PDF144_zal3.pdf]

Uchwała [XIV/PDF145.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu.

Uchwała [XIV/PDF146.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Trzebnica.

Uchwała [XIV/PDF147.pdf/08] z 31.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2008 rok.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2008-01-31
Wersja XML