Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XV/PDF148.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok. [PDF148_inw.pdf] [PDF148_wpi.pdf]

Uchwała [XV/PDF149.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r.opłaty targowej.

Uchwała [XV/PDF150.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/123/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r.wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji.

Uchwała [XV/PDF151.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności działki nr 68 AM -15 położonej w Trzebnicy przy pl. Piotra Włostowica na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Trzebnicy oraz upoważnienia do zastosowania przy tej sprzedaży bonifikaty.

Uchwała [XV/PDF152.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy. [PDF152_zal1.pdf]

Uchwała [XV/PDF153.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3-go Maja w Trzebnicy. [PDF153_zal1.pdf]

Uchwała [XV/PDF154.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Prusickiej. [PDF154_zal1.pdf] [PDF154_zal2.pdf] [PDF154_zal3.pdf]

Uchwała [XV/PDF155.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty administracyjnej pobieranej stosownie do art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999, Nr 101, poz. 11178, z późn. zm.) za zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica w związku z dostosowaniem wpisów w ewidencji działalności gospodarczej do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 rokuPolskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej ( Dz. U. Nr 25, poz. 1885).

Uchwała [XV/PDF156.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zmian uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr IV/54/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku,powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.

Uchwała [XV/PDF157.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.

Uchwała [XV/PDF158.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zdjęcia ochrony prawnej z obiektów uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała [XV/PDF159.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowiała rok 2008.

Uchwała [XV/PDF160.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. oświaty, kultury, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na rok 2008.

Uchwała [XV/PDF161.pdf/08] z 27.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 rokupowołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2008-03-27

 

Wersja XML