Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVI/PDF162.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Uchwała [XVI/PDF163.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Uchwała [XVI/PDF164.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 rokupowołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych.

Uchwała [XVI/PDF165.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

Uchwała [XVI/PDF166.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok. [PDF166_zal1.pdf] [PDF166_zal2.pdf]

Uchwała [XVI/PDF167.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu.

Uchwała [XVI/PDF168.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.

Uchwała [XVI/PDF169.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór. [PDF169_rozstrzygniecie.pdf] [PDF169_zal1.pdf] [PDF169_zal2.pdf]

Uchwała [XVI/PDF170.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego” na okres 2008-2012. [PDF170_strategia.pdf]

Uchwała [XVI/PDF171.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica.

Uchwała [XVI/PDF172.pdf/08] z 24.04.2008r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki dla Gminy Trzebnica”. [PDF172_strategia.pdf]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2008-04-24
Wersja XML