Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVII/PDF173.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzebnica.

Uchwała [XVII/PDF174.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok. [PDF174_inw.pdf] [PDF174_wpi.pdf]

Uchwała [XVII/PDF175.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała [XVII/PDF176.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała [XVII/PDF177.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy za rok 2007. [PDF177_zal1.pdf] [PDF177_zal2.pdf]

Uchwała [XVII/PDF178.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Krainy Wzgórz Trzebnickich”.

Uchwała [XVII/PDF179.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Księginice. [PDF179_mapa.pdf] [PDF179_uzas.pdf] [PDF179_zal1.pdf]

Uchwała [XVII/PDF180.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaźwiny. [PDF180_mapa.pdf] [PDF180_zal1.pdf]

Uchwała [XVII/PDF181.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2008 rokuuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór.

Uchwała [XVII/PDF182.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór. [PDF182_roz.pdf] [PDF182_uzas.pdf] [PDF182_zal1.pdf] [PDF182_zal2.pdf]

Uchwała [XVII/PDF183.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice. [PDF183_zal1.pdf]

Uchwała [XVII/PDF184.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylich. [PDF184_zal1.pdf]

Uchwała [XVII/PDF185.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota. [PDF185_zal1.pdf]

Uchwała [XVII/PDF186.pdf/08] z 19.06.2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice. [PDF186_zal1.pdf]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2008-06-19
Wersja XML