Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XX/PDF191.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Trzebnickiemu.

Uchwała [XX/PDF192.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok. [PDF192_inw.pdf] [PDF192_wpi.pdf]

Uchwała [XX/PDF193.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostką organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Uchwała [XX/PDF194.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Będkowo. [PDF194_zal1.pdf]

Uchwała [XX/PDF195.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Marcinowo. [PDF195_zal1.pdf]

Uchwała [XX/PDF196.pdf/08] z.25.09.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Cerekwica Gmina Trzebnica. [PDF196_zal1.pdf]

Uchwała [XX/PDF197.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Raszów Gmina Trzebnica. [PDF197_zal1.pdf]

Uchwała [XX/PDF198.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Świątniki Gmina Trzebnica. [PDF198_zal1.pdf]

Uchwała [XX/PDF199.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota uchwalonego uchwałą Nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku. [PDF199_uzas.pdf] [PDF199_zal1.pdf] [PDF199_zal2.pdf] [PDF199_zal3.pdf]

Uchwała [XX/PDF200.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnica upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdów służbowych.

Uchwała [XX/PDF201.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Trzebnica publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.

Uchwała [XX/PDF202.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania na terenie Gminy Trzebnica.

Uchwała [XX/PDF203.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Uchwała [XX/PDF204.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 rokuokreślenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd.

Uchwała [XX/PDF205.pdf/08] z 25.09.2008r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2008-09-25

 

Wersja XML