Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/PDF208.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. [PDF208_wpi.pdf]

Uchwała [XXII/PDF209.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 r. [PDF209_inw.pdf] [PDF209_wpi.pdf] [PDF209_zal3.pdf]

Uchwała [XXII/PDF210.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Kitzingen w Niemczech. [PDF210_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF211.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej z miastem Winniki na Ukrainie. [PDF211_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF212.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 29 grudnia 1997 roku nr XXXIII/274/97utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej” w Trzebnicy.

Uchwała [XXII/PDF213.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianych zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała [XXII/PDF214.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie likwidacji drogi gminnej na działce nr 48/1 AM-21 w Trzebnicy. [PDF214_zal1.pdf] [PDF214_zal2.pdf]

Uchwała [XXII/PDF215.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie likwidacji drogi gminnej na części działki nr 71/3 AM-13 przylegającej do działek 78, 60/1, 61/1 AM-13 w Trzebnicy. [PDF215_zal1.pdf] [PDF215_zal2.pdf]

Uchwała [XXII/PDF216.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie zaliczenia części drogi wojewódzkiej nr 340 do kategorii dróg gminnych.

Uchwała [XXII/PDF217.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Blizocin Gmina Trzebnica. [PDF217_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF218.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kuźniczysko Gmina Trzebnica. [PDF218_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF219.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Skoroszów Gmina Trzebnica. [PDF219_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF220.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Skarszyn Gmina Trzebnica. [PDF220_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF221.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica. [PDF221_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF222.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Głuchów Górny Gmina Trzebnica. [PDF222_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF223.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Boleścin Gmina Trzebnica. PDF223_zal1.pdf]

Uchwała [XXII/PDF224.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie wyboru sołtysów w sołectwie Piersno i Skarszyn.

Uchwała [XXII/PDF225.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r.ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Trzebnica publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.

Uchwała [XXII/PDF226.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami po9zarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego w 2009 roku.

Uchwała [XXII/PDF227.pdf/08] z 27.11.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2008-11-27
Wersja XML