Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIV/PDF247.pdf/09] z 15.01.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała [XXIV/PDF248.pdf/09] z 15.01.2009r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

Uchwała [XXIV/PDF249.pdf/09] z 15.01.2009r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Raszów.

Uchwała [XXIV/PDF250.pdf/09] z 15.01.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok. [XLS250_inw.xls]

Uchwała [XXIV/PDF251.pdf/09] z 15.01.2009r. w sprawie uchwały Nr XXIII/238/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudniawykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2009-01-15
Wersja XML