Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXX/PDF317.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica [XLS317_wpi.xls]

Uchwała [XXX/
PDF318.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok [XLS318_inw.xls] [XLS318_zal.xls]

Uchwała [XXX/
PDF319.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice, uchwalonego uchwałą nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca 2003 roku [PDF319_zal1.pdf] [PDF319_zal2.pdf] [PDF319_zal3.pdf]

Uchwała [XXX/
PDF320.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego uchwałą nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku [PDF320_zal1.pdf] [PDF320_zal2.pdf] [PDF320_zal3.pdf]

Uchwała [XXX/
PDF321.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota, uchwalonego uchwałą nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003 roku [PDF321_zal1.pdf] [PDF321_zal2.pdf] [PDF321_zal3.pdf]

Uchwała [XXX/
PDF322.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku,przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B.Głowackiego, Rynek, I.Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go mają, H. Sienkiewicza, Polnej i W.Witosa [PDF322_zal.pdf]

Uchwała [XXX/
PDF323.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 rokuprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T.Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej, M.Konopnickiej, J.Bema, W.Broniewskiego, A.Mickiewicza. [PDF323_zal.pdf]

Uchwała [XXX/
PDF324.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice [PDF324_zal.pdf]

Uchwała [XXX/
PDF325.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica [PDF325_zal.pdf]

Uchwała [XXX/
PDF326.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody przystąpienia przez Gminę Trzebnica do realizacji projektu w ramach 3/POKL/5.2.1/2008: Programu Doskonalenia jakości usług publicznych w Urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczenia Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie. Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Priorytet 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Uchwała [XXX/PDF327.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „Bychowo”

Uchwała [XXX/PDF328.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Uchwała [XXX/PDF329.pdf/09] z 30.09.2009r. w sprawie zdjęcia ochrony prawnej z obiektu uznanego za pomnik przyrody.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2009-09-30
Wersja XML