Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXV/PDF252.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica [XLS252_wpi.xls]

Uchwała [XXV/
PDF253.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy

Uchwała [XXV/PDF254.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmian w Budżecie gminy Trzebnica na 2009 r. [XLS254_inw.xls]

Uchwała [XXV/
PDF255.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Księginice. [PDF255_zal.pdf]

Uchwała [XXV/PDF256.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica. [PDF256_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF257.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007 – 2013. [PDF257_lpr.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF258.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jaźwiny na lata 2007 – 2020. [PDF258_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF259.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaźwiny na lata 2007 – 2020.

Uchwała [XXV/PDF260.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Cerekwica na lata 2007 – 2016. [PDF260_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF261.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cerekwica na lata 2007 – 2016.

Uchwała [XXV/PDF262.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Blizocin na lata 2007 – 2020. [PDF262_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF263.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Blizocin na lata 2007 – 2020.

Uchwała [XXV/PDF264.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ujeździec Wielki na lata 2007 – 2016. [PDF264_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF265.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ujeździec Wielki na lata 2007 – 2016.

Uchwała [XXV/PDF266.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ujeździec Mały na lata 2007 – 2016. [PDF266_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF267.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ujeździec Mały na lata 2007 – 2016.

Uchwała [XXV/PDF268.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Będkowo na lata 2007 – 2020. [PDF268_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF269.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będkowo na lata 2007 – 2020.

Uchwała [XXV/PDF270.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Skoroszów na lata 2007 – 2016. [PDF270_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF271.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skoroszów na lata 2007 – 2016.

Uchwała [XXV/PDF272.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Koniowo na lata 2007 – 2020. [PDF272_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF273.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koniowo na lata 2007 – 2020.

Uchwała [XXV/PDF274.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Masłów na lata 2007 – 2016. [PDF274_zal.pdf]

Uchwała [XXV/
PDF275.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłów na lata 2007 – 2016.

Uchwała [XXV/PDF276.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Trzebnica do programu „Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim”.

Uchwała [XXV/PDF277.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” prawidłowego i terminowego wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała [XXV/PDF278.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Szczytkowice.

Uchwała [XXV/PDF279.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Brochocin.

Uchwała [XXV/PDF280.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2009.

Uchwała [XXV/PDF281.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia.

Uchwała [XXV/PDF282.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 rokuwyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Uchwała [XXV/PDF283.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 rokuwyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Uchwała [XXV/PDF284.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 mają 2007 r.wyboru Przewodniczącego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Uchwała [XXV/2PDF285.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06powołania Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [XXV/PDF286.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r.wyboru Przewodniczących stałych Komisji rady Miejskiej w Trzebnicy.

Uchwała [XXV/PDF287.pdf/09] z 24.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 maja 2007 r.wyboru Przewodniczących stałych Komisji rady Miejskiej w Trzebnicy.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2009-02-2009
Wersja XML