Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIII/PDF228.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy” Panu Edmundowi Kajdaszowi

Uchwała [XXIII/PDF229.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” prof. dr hab. Ryszardowi Kociębie

Uchwała [XXIII/PDF230.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” śp. Księdzu dziekanowi Wawrzyńcowi Bochenkowi

Uchwała [XXIII/PDF231.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” śp. Księdzu Grzegorzowi Czechowi

Uchwała [XXIII/PDF232.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” śp. Szczepanowi Siekierce

Uchwała [XXIII/PDF233.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” Księdzu prof. dr hab. Antoniemu Kiełbasie

Uchwała [XXIII/PDF234.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” Księdzu Zdzisławowi Paduchowi

Uchwała [XXIII/PDF235.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2009 rok. [XLS235_zal.xls]

Uchwała [XXIII/PDF236.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. [XLS236_wpi.xls]

Uchwała [XXIII/PDF237.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok. [XLS237_inw.xls] [XLS237_wpi.xls]

Uchwała [XXIII/PDF238.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. [XLS238_zal.xls]

Uchwała [XXIII/PDF239.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica. [PDF239_zal.pdf]

Uchwała [XXIII/PDF240.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/226/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 rokuprzyjęcia programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Uchwała [XXIII/PDF241.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 – 2013.

Uchwała [XXIII/PDF242.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała [XXIII/PDF243.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach światowych na terenie Gminy Trzebnica.

Uchwała [XXIII/PDF244.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/131/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 rokukredytów i trybu przyznawania nagród za specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Trzebnica.

Uchwała [XXIII/PDF245.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 rokuokreślenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminny.

Uchwała [XXIII/PDF246.pdf/08] z 29.12.2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 rokuustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2008-12-29
Wersja XML