Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF32.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Adama Gubernata

Uchwała [V/PDF33.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lecha Taraszczuka

Uchwała [V/PDF34.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy w dniu 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [V/PDF35.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [V/PDF36.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [V/PDF37.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie planu pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok.

Uchwała [V/PDF38.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie wezwania sekretarza i skarbnika Gminy Trzebnica do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w formie pisemnej

Uchwała [V/PDF39.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie nadania STATUTU URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY

Uchwala [V/PDF40.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF41.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – dla Gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [V/PDF42.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie utworzenia i nadania statutu sołectwa wsi Blizocin. [PDF42_zal1.pdf]

Uchwała [V/PDF43.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Blizocin i Masowiec.

Uchwała [V/PDF44.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie przystąpienia do Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

Uchwała [V/PDF45.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF46.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-03-20

 

Wersja XML