Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIII/PDF343.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy” Panu prof. dr hab. Jerzemu Antoniemu Przybylskiemu.

Uchwała [XXXIII/
PDF344.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzebnica.

Uchwała [XXXIII/
PDF345.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.[XLS345_wpi.xls]

Uchwała [XXXIII/
PDF346.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok [XLS346_zal.xls] [XLS346_zal2.xls]

Uchwała [XXXIII/
PDF347.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [XLS347_zal.xls]

Uchwała [XXXIII/
PDF348.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2010 rok. [XLS348_zal.xls] [XLS348_zal2.xls]

Uchwała [XXXIII/PDF349.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy.

Uchwała [XXXIII/PDF350.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica na 2010 rok. [PDF350_zal.pdf]

Uchwała [XXXIII/
PDF351.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.).

Uchwała [XXXIII/
PDF352.pdf/09] z 29 grudnia 2009r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Rzepotowice.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2009-12-29
Wersja XML