Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XI/PDF103.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2007 rok. [PDF103_zal1.pdf] [PDF103_zal2.pdf] [PDF103_zal3.pdf]

Uchwała [XI/PDF104.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie wezwania sekretarza i skarbnika Gminy Trzebnica do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w formie pisemnej.

Uchwała [XI/PDF105.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie wyboru ławników: do orzekania w sprawach karnych i do orzekania w sprawach rodzinnych; do orzekania z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy oraz do orzekania w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, na kadencję 2008-2011. [PDF105_zal1.pdf]

Uchwała [XI/PDF106.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 rokuuchylania miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej.

Uchwała [XI/PDF107.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej. [PDF107_zal2.pdf] [PDF107_zal3.pdf]

Uchwała [XI/PDF108.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2 lutego 2007 rokuprzystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Milickiej w Trzebnicy.

Uchwała [XI/PDF109.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego ulicami: Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy. [PDF109_zal1.pdf] [PDF109_zal2.pdf] [PDF109_zal3.pdf]

Uchwała [XI/PDF110.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Uchwała [XI/PDF111.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/185/2000 Rady Miasta i Gminy Trzebnicy z dnia 25 maja 2000 r.ustalenia Statutu Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy.

Uchwała [XI/PDF112.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała [XI/PDF113.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminny.

Uchwała [XI/PDF114.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla Uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. [PDF114_aut.pdf]

Uchwała [XI/PDF115.pdf/07] z 26.10.2007r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Trzebnicy” oraz „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”, a także przyjęcia Regulaminu nadawania tytułów. [PDF115_aut.pdf] 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-10-26

 

Wersja XML