Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IV/PDF10.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok, PDF10zal1.pdf, PDF10zal2.pdf, PDF10zal3.pdf, PDF10zal4.pdf, PDF10zal5.pdf, PDF10zal6.pdf

Uchwała [IV/PDF11.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, PDF11zal1.pdf, PDF11zal2.pdf

Uchwała [IV/PDF12.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2011 rok, PDF12tab1.pdf, PDF12tab2.pdf, PDF12tab3.pdf, PDF12tab4.pdf, PDF12tab5.pdf, PDF12tab6.pdf, PDF12tab7.pdf, PDF12zal1.pdf, PDF12zal2.pdf, PDF12zal3.pdf

Uchwała [IV/PDF13.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata  2011 – 2020, PDF13zal1.pdf, PDF13zal2.pdf, PDF13zal3.pdf

Uchwała [IV/PDF14.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/321/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Trzebnica oraz
Uchwały Nr XL/377/06 z dnia 28 września 2006  w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/321/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [IV/PDF15.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

Uchwała [IV/PDF16.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2011 rok, PDF16zal.pdf

Uchwała [IV/PDF17.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy

Uchwała [IV/PDF18.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/241/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009-2013

Uchwała [IV/PDF19.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [IV/PDF20.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Trzebnica

Uchwała [IV/PDF21.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy publicznej drodze gminnej w obrębie wsi Księginice, PDF21zal.pdf

Uchwała [IV/PDF22.pdf/10] z 30.12.2010 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w obrębie wsi Kobylice, PDF22zal.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-01-17

 

Wersja XML