Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF23.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok PDF23_tab1.pdfPDF23_tab2.pdf, PDF23_tab3.pdf

Uchwała [V/PDF24.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2020 PDF24_zal1.pdf, PDF24_zal2.pdf, PDF24_zal3.pdf

Uchwała [V/PDF25.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Jadwigi Janiszewskiej

Uchwała [V/PDF26.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Daniela Piotra Buczaka

Uchwała [V/PDF27.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu

Uchwała [V/PDF28.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała [V/PDF29.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór PDF29_zal.pdf

Uchwała [V/PDF30.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XXI/246/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2004 roku PDF30_zal.pdf

Uchwała [V/PDF31.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XIV/143/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2008 roku PDF31_zal.pdf

Uchwała [V/PDF32.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego ulicami Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XI/109/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku PDF32_zal.pdf

Uchwała [V/PDF33.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzebnica na lata 2010-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 PDF33_zal.pdf,
PDF33_zal1-6.pdf

Uchwała [V/PDF34.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Trzebnica na lata 2010-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 PDF34_zal.pdf

Uchwała [V/PDF35.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Uchwała [V/PDF36.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu kompaktora - używanego, na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF37.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki ulicznej - używanej, na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF38.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/28/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [V/PDF39.pdf/11] z 24.01.2011 r. w sprawie udzielenia wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy upoważnienia do wystawienia poleceń wyjazdów służbowych

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-01-25

 

 

Wersja XML