Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VII/PDF50.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok PDF50_tab1.pdf, PDF50_tab2.pdf, PDF50_tab3.pdf, PDF50_tab4.pdf, PDF50_tab5.pdf

Uchwała [VII/PDF51.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2020 PDF51_zal1.pdf, PDF51_zal2.pdf, PDF51_zal3.pdf

Uchwała [VII/PDF52.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji

Uchwała [VII/PDF53.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [VII/PDF54.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała [VII/PDF55.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie – Gmina Trzebnica” PDF55_zal.pdf, PDF55_finansowanie.pdf

Uchwała [VII/PDF56.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków – Gmina Trzebnica” PDF56_zal.pdf, PDF56_finansowanie.pdf

Uchwała [VII/PDF57.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koniowo – Gmina Trzebnica” PDF57_zal.pdf, PDF57_finansowanie.pdf

Uchwała [VII/PDF58.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytkowice – Gmina Trzebnica” PDF58_zal.pdf, PDF58_finansowanie.pdf

Uchwała [VII/PDF59.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Uchwała [VII/PDF60.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3-go Maja w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XV/153/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku PDF60_zal.pdf

Uchwała [VII/PDF61.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie  planu pracy Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2011 rok

Uchwała [VII/PDF62.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie  planu pracy Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na 2011 rok

Uchwała [VII/PDF63.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 2011 rok

Uchwała [VII/PDF64.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała [VII/PDF65.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [VII/PDF66.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Uchwała [VII/PDF67.pdf/11] z 17.03.2011 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2012 roku

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-03-24

 

 

Wersja XML