Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [X/PDF74.pdf /11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury za 2010 r. PDF74_zal1.pdf ,PDF74_zal2.pdf

Uchwała [X/PDF75.pdf /11] z 22.06.2011 r. w w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy za rok 2010 PDF75_zal1.pdf ,PDF75_zal2.pdf

Uchwała [X/PDF76.pdf /11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Uchwała [X/PDF77.pdf /11] z 22.06.2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała [X/PDF78.pdf /11] z 22.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok PDF78_tab1.pdf ,PDF78_tab2.pdf ,PDF78_tab3.pdf ,PDF78_tab4.pdf ,PDF78_tab5.pdf ,PDF78_tab6.pdf ,PDF78_zal1.pdf ,PDF78_zal2.pdf

Uchwała [X/PDF79.pdf /11] z 22.06.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 PDF79_zal1.pdf, PDF79_zal2.pdf , PDF79_zal3.pdf


Uchwała [X/PDF80.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji

Uchwała [X/PDF81.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Uchwała [X/PDF82.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze PDF82_zal1.pdf, PDF82_zal2.pdf , PDF82_zal3.pdf , PDF82_zal4.pdf , PDF82_zal5.pdf , PDF82_zal6.pdf , PDF82_zal7.pdf

Uchwała [X/PDF83.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [X/PDF84.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/328/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała [X/PDF85.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Trzebnica

Uchwała [X/PDF86.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, na kadencję 2012-2015

Uchwała [X/PDF87.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Uchwała [X/PDF88.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Boleścin – Gmina Trzebnica” PDF88_zal.pdf

Uchwała [X/PDF89.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brochocin – Gmina Trzebnica” PDF89_zal.pdf

Uchwała [X/PDF90.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Mały – Gmina Trzebnica” PDF90_zal.pdf

Uchwała [X/PDF91.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Wielki – Gmina Trzebnica” PDF91_zal.pdf

Uchwała [X/PDF92.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny PDF92_zal.pdf

Uchwała [X/PDF93.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylice PDF93_zal.pdf

Uchwała [X/PDF94.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn PDF94_zal.pdf

Uchwała [X/PDF95.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cerekwica PDF95_zal.pdf

Uchwała [X/PDF96.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Mały PDF96_zal.pdf

Uchwała [X/PDF97.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Trzebnicy PDF97_zal.pdf

Uchwała [X/PDF98.pdf/11] z 22.06.2011 r. w sprawie uznania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, spraw wsi i rolnictwa za jeden z zasadniczych priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównanie dopłat rolniczych dla Polski

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-07-05

 

 

Wersja XML