Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XI/99/11] z 07.07.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok 99_tab1, 99_tab2, 99_tab3, 99_tab4, 99_zal1, 99_zal2

Uchwała [XI/100/11] z 07.07.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 100_zal1, 100_zal2, 100_zal3

Uchwała [XI/101/11] z 07.07.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko 101_zal1

Uchwała [XI/102/11] z 07.07.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Mały 102_zal1

Uchwała [XI/103/11] z 07.07.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej 103_zal1, 103_zal2, 103_zal3

Uchwała [XI/104/11] z 07.07.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór 104_zal1

Uchwała [XI/105/11] z 07.07.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór 105_zal1

Uchwała [XI/106/11] z 07.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3 Maja w Trzebnicy 106_zal1

Uchwała [XI/107/11] z 07.07.2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców,  których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Trzebnica

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-07-18

 

 

Wersja XML