Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XX/148/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok 148_tab1, 148_tab2, 148_tab3, 148_tab4, 148_tab5, 148_zal1, 148_zal2, 148_zal3

Uchwała [XX/149/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 149_zal1, 149_zal2, 149_zal3

Uchwała [XX/150/11] z 29.12.2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 150_zal1, 150_zal2

Uchwała [XX/151/11] z 29.12.2011 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2012 rok 151_tab1, 151_tab2, 151_tab3, 151_tab4, 151_tab5, 151_tab6, 151_tab7, 151_zal1, 151_zal2

Uchwała [XX/152/11] z 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026 152_zal1, 152_zal2, 152_zal3

Uchwała [XX/153/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2012 rok 153_zal

Uchwała [XX/154/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 października 2011 roku w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy

Uchwała [XX/155/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór 155_zal1, 155_zal2, 155_zal3

Uchwała [XX/156/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy 156_zal1, 156_zal2, 156_zal3

Uchwała [XX/157/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego ulicami: Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy 157_zal1, 157_zal2, 157_zal3

Uchwała [XX/158/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy 158_zal1, 158_zal2

Uchwała [XX/159/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3 Maja w Trzebnicy dla części B 159_zal1, 159_zal2, 159_zal3

Uchwała [XX/160/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej dla terenu oznaczonego jednostką strukturalna MN 9 160_zal

Uchwała [XX/161/11] z 29.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica 161_zal1

Uchwała [XX/162/11] z 29.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica 162_zal1

Uchwała [XX/163/11] z 29.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Kobylice 163_zal1

Uchwała [XX/164/11] z 29.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Kobylice 164_zal1

Uchwała [XX/165/11] z 29.12.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/338/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007-2013

Uchwała [XX/166/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Małuszyn – Gmina Trzebnica” 166_zal

Uchwała [XX/167/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaźwiny – Gmina Trzebnica” 167_zal

Uchwała [XX/168/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koczurki – Gmina Trzebnica” 168_zal

Uchwała [XX/169/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Księginice – Gmina Trzebnica” 169_zal

Uchwała [XX/170/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowy Dwór – Gmina Trzebnica” 170_zal

Uchwała [XX/171/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rzepotowice – Gmina Trzebnica” 171_zal

Uchwała [XX/172/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skoroszów – Gmina Trzebnica” 172_zal

Uchwała [XX/173/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Wielki – Gmina Trzebnica” 173_zal

Uchwała [XX/174/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świątniki – Gmina Trzebnica” 174_zal

Uchwała [XX/175/11] z 29.12.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza gminy

Uchwała [XX/176/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Uchwała [XX/177/11] z 29.12.2011 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XX/178/11] z 29.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XX/179/11] z 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Karola Idzika z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XX/180/11] z 29.12.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

 

 

   

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2012-01-24

 

 

Wersja XML