Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/192/11] z 20.02.2012 r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnej Agnieszki Ewy Moździerz, kandydatki z tej samej listy, Krystyny Jadwigi Haładaj

Uchwała [XXII/193/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Uchwała [XXII/194/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/195/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Uchwała [XXII/196/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/197/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/198/11] z 20.02.2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/199/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok 199_tab1, 199_tab2, 199_tab3, 199_tab4

Uchwała [XXII/200/11] z 20.02.2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/338/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007-2013 200_zal

Uchwała [XXII/201/11] z 20.02.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej oraz drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice 201_zal

Uchwała [XXII/202/11] z 20.02.2012 r. uchylająca Uchwałę Nr XX/157/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego ulicami: Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy

Uchwała [XXII/203/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego ulicami: Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy 203_zal1, 203_zal2, 203_zal3

Uchwała [XXII/204/11] z 20.02.2012 r. uchylająca Uchwałę Nr XXI/187/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części A

Uchwała [XXII/205/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [XXII/206/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skoroszów

Uchwała [XXII/207/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koczurki

Uchwała [XXII/208/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaźwiny

Uchwała [XXII/209/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Księginice

Uchwała [XXII/210/11] z 20.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świątniki

  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Stanisz
Data wytworzenia: 2012-02-24

 

 

Wersja XML