Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIV/239/12] z 16.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok. [239_zal1] [239_zal2] [239_tab1] [239_tab2] [239_tab3] [239_tab4] [239_tab5]

Uchwała [XXIV/240/12] z 16.05.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012-2026. [240_zal1] [240_zal2] [240_zal3] [240_zbi]

Uchwała [XXIV/241/12] z 16.05.2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy oraz wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy jako podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwała [XXIV/242/12] z 16.05.2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Trzebnica. [242_zal1]

Uchwała [XXIV/243/12] z 16.05.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części A. [243_uzas] [243_zal1] [243_zal2] [243_zal3]

Wersja XML