Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVI/265/12] z 23.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok 265_tab1, 265_tab2, 265_tab3, 265_tab4, 265_zal1, 265_zal2

Uchwała [XXVI/266/12] z 23.08.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026 266_zal1, 266_zal2, 266_zal3

Uchwała [XXVI/267/12] z 23.08.2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Trzebnica do zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim 267_zal

Wersja XML