Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXI/325/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXI/326/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXI/327/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/312/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚ i GW na finansowania inwestycji pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” realizowanej w ramach IV konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS – Greek Investment Scheme 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Uchwała [XXXI/328/13] z 28.01.2013 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała [XXXI/329/13] z 28.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXI/330/13] z 28.01.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Trzebnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała [XXXI/331/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXI/332/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I. Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa

Uchwała [XXXI/333/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/95/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K. Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S. Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej

Uchwała [XXXI/334/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/96/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej

Uchwała [XXXI/335/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego

Uchwała [XXXI/336/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej, M. Konopnickiej, J. Bema, W Broniewskiego, A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Kosmonautów, A. Asnyka, C.K. Norwida, J. Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego

Uchwała [XXXI/337/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/99/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej

Uchwała [XXXI/338/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/100/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, B. Chrobrego, Wrocławskiej

Uchwała [XXXI/339/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/101/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy: Marcinowskiej

Uchwała [XXXI/340/13] z 28.01.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 200/2 AM-1 w miejscowości Koniowo Gm. Trzebnica

Uchwała [XXXI/341/13] z 28.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „ TRZEBNICKA RODZINA 3+”

Uchwała [XXXI/342/13] z 28.01.2013 r. w sprawie przyjęcia „ Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgrzynów – Gmina Trzebnica”

Uchwała [XXXI/343/13] z 28.01.2013 r. w sprawie przyjęcia „ Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Biedaszków Wielki – Gmina Trzebnica”

Uchwała [XXXI/344/13] z 28.01.2013 r. w sprawie przyjęcia „ Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Droszów – Gmina Trzebnica”

Uchwała [XXXI/345/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaźwiny”

Uchwała [XXXI/346/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rzepotowice”

Uchwała [XXXI/347/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowy Dwór”

Uchwała [XXXI/348/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Księginice”

Uchwała [XXXI/349/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Mały

Uchwała [XXXI/350/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świątniki”

Uchwała [XXXI/351/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koczurki

Uchwała [XXXI/352/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytkowice

Uchwała [XXXI/353/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ujeździec Mały na lata 2013-2020

Uchwała [XXXI/354/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzepotowice na lata 2013-2020

Uchwała [XXXI/355/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komorowo na lata 2013-2020

Uchwała [XXXI/356/13] z 28.01.2013 r. w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Jaźwiny i Sołectwie Kuźniczysko

Uchwała [XXXI/357/13] z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/316/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXI/358/13] z 28.01.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [XXXI/359/13] z 28.01.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała [XXXI/360/13] z 28.01.2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała [XXXI/361/13] z 28.01.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trzebnica

Wersja XML