Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/PDF370.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXIV/PDF371.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXIV/PDF372.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/PDF373.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Uchwała [XXXIV/PDF374.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała [XXXIV/PDF375.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie wprowadzania „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2013 r.”

Uchwała [XXXIV/PDF376.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę nr 468 i część działki nr 467 AM-1

Uchwała [XXXIV/PDF377.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/PDF378.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Gminy Trzebnica obejmującego teren położony w rejonie ulicy Milickiej oznaczony jednostką strukturalną 32 NO

Uchwała [XXXIV/PDF379.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Skarszyn na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF380.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Brzezie na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF381.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Świątniki na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF382.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Marcinowo na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF383.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Skarszyn na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF384.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Brzezie na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF385.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Świątniki na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF386.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Marcinowo na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/PDF387.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sołectwa Raszów – Gmina Trzebnica”

Uchwała [XXXIV/PDF388.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota

Uchwała [XXXIV/PDF389.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koniowo

Uchwała [XXXIV/PDF390.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylice

Uchwała [XXXIV/PDF391.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie

Uchwała [XXXIV/PDF392.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brochocin

Uchwała [XXXIV/PDF393.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków

Uchwała [XXXIV/PDF394.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny

Uchwała [XXXIV/PDF395.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko

Uchwała [XXXIV/PDF396.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Małuszyn

Uchwała [XXXIV/PDF397.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn

Uchwała [XXXIV/PDF398.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Wielki

Uchwała [XXXIV/PDF399.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2013 rok

Uchwała [XXXIV/PDF400.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie planu pracy Komsiji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na rok 2013

Uchwała [XXXIV/PDF401.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia na 2013 rok

Uchwała [XXXIV/PDF402.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”

Uchwała [XXXIV/PDF403.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Daniela Długosza na działania Dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu Adama Waza

Uchwała [XXXIV/PDF404.pdf/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Wersja XML