Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXV/405/13] z 07.05.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXV/406/13] z 07.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXV/407/13] z 07.05.2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji oraz Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie zmiany do Uchwały nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji oraz Uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie zmiany do Uchwały nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji

Uchwała [XXXV/408/13] z 07.05.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXXV/409/13] z 07.05.2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Trzebnica do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

Uchwała [XXXV/410/13] z 07.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzyków

Wersja XML