Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXVIII/436/13] z 25.07.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXVIII/437/13] z 25.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXVIII/438/13] z 25.07.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XXXVIII/439/13] z 25.07.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXXVIII/440/13] z 25.07.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dorosłych p.w. św. Jadwigi prowadzonemu przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Uchwała [XXXVIII/441/13] z 25.07.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 AM-1 obręb wsi Marcinowo

Wersja XML