Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLI/PDF464.pdf/13] z 31.10.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XLI/PDF465.pdf/13] z 31.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XLI/PDF466.pdf/13] z 31.10.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XLI/PDF467.pdf/13] z 31.10.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XLI/PDF468.pdf/13] z 31.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospodarowania terenu

Uchwała [XLI/PDF469.pdf/13] z 31.10.2013 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XX/202/08 RADY MIEJSKIEJ w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania na terenie Gminy Trzebnica

Wersja XML