Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XV/127/11] z 31.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok 127_tab1, 127_tab2, 127_tab3, 127_tab4, 127_tab5, 127_zal1, 127_zal2, 127_zal3

Uchwała [XV/
128/11] z 31.10.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 128_zal1, 128_zal2, 128_zal3

Uchwała [XV/
129/11] z 31.10.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XV/
130/11] z 31.10.2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XV/
131/11] z 31.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 131_zal1, 131_zal2, 131_zal3

Uchwała [XV/
132/11] z 31.10.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XV/
133/11] z 31.10.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 133_zal1

Uchwała [XV/
134/11] z 31.10.2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Trzebnica

Uchwała [XV/
135/11] z 31.10.2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Uchwała [XV/
136/11] z 31.10.2011 r. w sprawie: reorganizacji Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy 136_zal

Uchwała [XV/
137/11] z 31.10.2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/45/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy

Uchwała [XV/
138/11] z 31.10.2011 r. w sprawie: restrukturyzacji „Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą: „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” oraz przekształcenie „Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 138_zal

Uchwała [XV/
139/11] z 31.10.2011 r. w sprawie wyboru ławników do rozpatrywania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, na kadencję 2012 – 2015

Uchwała [XV/
140/11] z 31.10.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Janusza Szydłowskiego na postępowanie Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [XV/
141/11] z 31.10.2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/145/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu
 

    

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-11-10

 

Wersja XML