Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLIII/484/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLIII/485/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLIII/486/14] z 29.01.2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”

Uchwała [XLIII/487/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XLIII/488/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz uchwały Nr XXXIV/402/13 z dnia 28 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu „TRZEBNICKA RODZINA 3+”

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8128556
w tym miesiącu: 66270
dzisiaj: 2461

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1