Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLIV/489/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLIV/490/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLIV/491/14] z 27.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uchwała [XLIV/492/14] z 27.02.2014 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XLIV/493/14] z 27.02.2014 r. w sprawie wprowadzania „ Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy

Uchwała [XLIV/494/14] z 27.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLIV/495/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXXI/341/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu „TRZEBNICKA RODZINA 3+” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXXIV/402/13 z dnia 28 marca 2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XLIII/488/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała [XLIV/496/14] z 27.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Koniowo gm. Trzebnica

Uchwała [XLIV/497/14] z 27.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy

Uchwała [XLIV/498/14] z 27.02.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Brochocin

Uchwała [XLIV/499/14] z 27.02.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Cerekwica

Uchwała [XLIV/500/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rzepotowice

Uchwała [XLIV/501/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie

Uchwała [XLIV/502/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota

Uchwała [XLIV/503/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Wielki

Uchwała [XLIV/504/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skoroszów

Uchwała [XLIV/505/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn

Uchwała [XLIV/506/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaźwiny

Uchwała [XLIV/507/14] z 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koniowo

Wersja XML