Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLV/508/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLV/509/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLV/510/14] z 15.04.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica

Uchwała [XLV/511/14] z 15.04.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej w obrębie wsi Taczów Wielki

Uchwała [XLV/512/14] z 15.04.2014 r. w sprawie nadania nazwy drogom gminnym w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XLV/513/14] z 15.04.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 200/2 AM-1 w miejscowości Koniowo gm. Trzebnica

Uchwała [XLV/514/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3 Maja w Trzebnicy dla części A

Uchwała [XLV/515/14] z 15.04.2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Cerekwica Gmina Trzebnica

Uchwała [XLV/516/14] z 15.04.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica

Uchwała [XLV/517/14] z 15.04.2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/218/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kuźniczysko

Uchwała [XLV/518/14] z 15.04.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 104; 149; 105/3; 111/6 we wsi Kuźniczysko

Uchwała [XLV/519/14] z 15.04.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice dla terenu oznaczonego jednostką strukturalną Sp1

Uchwała [XLV/520/14] z 15.04.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce

Uchwała [XLV/521/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Trzebnica

Uchwała [XLV/522/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarszyn na lata 2010 – 2020

Uchwała [XLV/523/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowy Dwór

Uchwała [XLV/524/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków

Uchwała [XLV/525/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brochocin

Uchwała [XLV/526/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Droszów

Uchwała [XLV/527/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylice

Uchwała [XLV/528/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Małuszyn

Uchwała [XLV/529/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Wielki

Uchwała [XLV/530/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świątniki

Uchwała [XLV/531/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Raszów

Uchwała [XLV/532/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytkowice

Uchwała [XLV/533/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgrzynów

Uchwała [XLV/534/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Mały

Uchwała [XLV/535/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [XLV/536/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko

Uchwała [XLV/537/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny

Uchwała [XLV/538/14] z 15.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koczurki

Uchwała [XLV/539/14] z 15.04.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Uchwała [XLV/540/14] z 15.04.2014 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na rok 2014

Uchwała [XLV/541/14] z 15.04.2014 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Uchwała [XLV/542/14] z 15.04.2014 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 2014 rok

Uchwała [XLV/543/14] z 15.04.2014 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na 2014 rok

Wersja XML