Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLIX/PDF587.pdf/14] z 20.08.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLIX/PDF588.pdf14] z 20.08.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLIX/PDF589.pdf/14] z 20.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania

Uchwała [XLIX/PDF590.pdf/14] z 20.08.2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Trzebnica

Uchwała [XLIX/PDF591.pdf/14] z 20.08.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Wersja XML