Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

L Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [L/PDF592.pdf/14] z 30.09.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [L/PDF593.pdf/14] z 30.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [L/PDF594.pdf/14] z 30.09.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Uchwała [L/PDF595.pdf/14] z 30.09.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Wersja XML