Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej


Zarządzenie w sprawie projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2014 rok

zarz_0050_118_13.pdf


Zarządzenie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

zarz_0050_119_13.pdf


Zarządzenie w sprawie projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2013 rok

zarz_50_185_2012.pdf

budzet_2013.pdf

budzet_2013_tab1.pdf

objasnienie_dochody.pdf

budzet_2013_tab2.pdf

objasnienie_wydatki.pdf

budzet_2013_tab3.pdf

objasnienie_przychody_rozchody.pdf

budzet_2013_tab4.pdf

budzet_2013_tab4a.pdf

budzet_2013_tab5.pdf

budzet_2013_tab6.pdf

budzet_2013_tab7.pdf

budzet_2013_tab8.pdf

budzet_2013_zal1.pdf

budzet_2013_zal2.pdf


Zarządzenie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

zarz_50_184_2012.pdf

wpf_2013.pdf

wpf_2013_zal_1.pdf

wpf_2013_zal_2.pdf

wpf_2013_zal_3.pdf


 

Wersja XML