Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/2/14] z 15.12.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [II/3/14] z 15.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [II/4/14] z 15.12.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [II/5/14] z 15.12.2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [II/6/14] z 15.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [II/7/14] z 15.12.2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/8/14] z 15.12.2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/9/14] z 15.12.2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych

Uchwała [II/10/14] z 15.12.2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/11/14] z 15.12.2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „BYCHOWO”

Wersja XML