Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [III/12/14] z 30.12.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [III/13/14] z 30.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [III/14/14] z 30.12.2014 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [III/15/14] z 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [III/16/14] z 30.12.2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [III/17/14] z 30.12.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej

Uchwała [III/18/14] z 30.12.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej

Uchwała [III/19/14] z 30.12.2014 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”

Uchwała [III/20/14] z 30.12.2014 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2015 rok

Wersja XML