Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowiska pracy - Urząd Miejski w Trzebnicy

2020-12-09 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Projektowania Komunikacji w Wydziale Promocji

2020-12-09 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy

2020-12-09 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy

2020-10-26 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Techniczno -Inwestycyjnym

2020-10-14 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki

2020-10-12 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy

2020-09-03 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy

2020-05-18 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent w Wydziale Organizacyjnym

2019-12-06 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. księgowości budżetowej – dochody w Wydziale Finansowym

2019-12-06 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości budżetowej – dochody w Wydziale Finansowym

2019-12-06 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. księgowości budżetowej – wydatki w Wydziale Finansowym

2019-10-10 nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy

2019-09-30 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej

2019-07-30 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Kultury i Sportu 

2019-07-24 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy

2019-05-20 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor 

2019-04-17 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik Miejski - Aplikant (2 etaty)

2019-04-08 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. Rozwoju Gminy

2019-04-08 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Jakości Powietrza i Gospodarki Niskoemisyjnej

2019-04-08 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wydziale Architektury i Urbanistyki

2019-04-04 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik Miejski - Aplikant (2 etaty)

2019-01-29 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości budżetowej - wydatki w Wydziale Finansowym

2019-01-29 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości budżetowej - dochody w Wydziale Finansowym

2019-01-29 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. budżetu w Wydziale Finansowym

 

2018-10-01 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji

 

2018-10-01 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk

 

2017-12-11 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji

2017-11-13 nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny

2017-07-05 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Oświaty

2017-06-30 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2017-06-12 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji

2017-06-07 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Referacie ds. Kadrowo - Płacowych

2017-03-30 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji

2017-01-16 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w  Referacie ds. Kadrowo - Płacowych

2016-09-09 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2016-08-03 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w  Zespole Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w wymiarze ½ etatu

2016-07-05 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2016-05-25 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w wymiarze 1/4 etatu

2016-02-23 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2016-02-10 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. projektowania graficznego w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2015-11-10 nabór na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości budżetowej - dochody w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2015-11-10 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2015-07-27 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2015-07-27 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2015-06-10 nabór na stanowisko urzędnicze: Strażnik Miejski - Aplikant (2 etaty) 

2015-04-15 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2014-10-22 nabór na stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent ds. księgowości budżetowej – dochody w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2014-09-25 nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Zewnętrznych Źródeł Finansowania Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2014-06-09 nabór na stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2014-03-17 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2013-12-10 nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Komunikacji Społecznej i Public Relations Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2013-08-27 nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Promocji

2013-06-11 nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Komunikacji Społecznej i Public Relations

2013-03-13 nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym

2013-02-12 nabór na stanowisko urzędnicze ds. budowlanych w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym

2012-11-26 nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. kadr w Referacie Kadrowo - Płacowym

 

2012-10-17 nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogowych w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym 

2012-08-21 nabór na stanowisko urzędnicze Strażnik Miejski - Aplikant (2 etaty)

2012-03-23 nabór na stanowisko urzędnicze Referenta ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2011-12-14 nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym 

2011-12-14 nabór na stanowisko urzędnicze ds. Działalności Gospodarczej 

2011-11-02 nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Nadzoru Właścicielskiego i Jednostek Gminnych

2011-08-11 nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Finansowym

2011-04-21 nabór na stanowisko urzędnicze ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2011-03-04 nabór na stanowisko urzędnicze ds. Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy

2011-01-19 nabór na stanowisko: "Główny Księgowy Urzędu Miejskiego"

2009-10-27 nabór na stanowisko: "Audytor Wewnętrzny w Wydziale Finansowym"

 

ARCHIWALNE:


 

2010-12-07 nabór na stanowisko: Referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2010-12-06 nabór na stanowisko: kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

2010-11-24 nabór na stanowisko: "Główny Księgowy Urzędu Miejskiego"

2010-11-24 nabór na stanowisko: "Młodszy Referent w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami"

2010-09-27 nabór na stanowisko urzędnicze "Referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami"

2010-09-07 nabór na stanowisko: "Młodszy Referent w Wydziale Finansowym"

2010-06-29 nabór na stanowisko: młodszy referent ds. działalności gospodarczej

2010-06-08 nabór na stanowisko: strażnik miejski  - aplikant ( 3 etaty)

2010-05-31 nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

2010-05-26 nabór na stanowisko: "Naczelnik w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska"

2010-04-20 nabór na stanowisko: "Młodszy referent ds. informatycznych i ochrony danych osobowych"

2010-02-08 nabór na stanowisko: "Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy"

2010-03-17 nabór na stanowisko: "Strażnik miejski – aplikant (2 etaty)"

2009-05-15 nabór na stanowisko: "Młodszy Referent ds. Dowodów Osobistych"

2009-06-04 nabór na stanowisko: "Młodszy Referent w Wydziale Finansowym"

2009-06-08 nabór na stanowisko: "Młodszy Referent w Wydziale Architektury i Urbanistyki"

 
 
Wersja XML