Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowiska pracy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy

07.01.2021 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik Socjalny


14.12.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik Socjalny


23.11.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik Socjalny


05.11.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik Socjalny


22.10.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik Socjalny


19.10.2020 - nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych


07.10.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik Socjalny


22.09.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik Socjalny w ramach projektu pn. "Usprawnienia organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy"


04.09.2020 - nabór na wolne stanowisko - Referent w Dziale Usług Socjalnych


03.08.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik socjalny w ramach projektu pn. "Usprawnienia organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy"


23.06.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik socjalny w ramach projektu pn. "Usprawnienia organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy"


25.05.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik socjalny w ramach projektu pn. "Usprawnienia organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy"   


28.04.2020 - nabór na dwa wolne stanowiska - Pracownik socjalny w ramach projektu pn. "Usprawnienia organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy"


28.02.2020 - nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny w ramach projektu pn. "Usprawnienia organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy"06.02.2020 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Pomocy Rodzinie


05.02.2020 - nabór na wolne stanowisko - Pracownik Socjalny


21.01.2020 - nabór na wolne stanowisko - Pracownik Socjalny


14.01.2020 - nabór na wolne stanowisko - Asystent Rodziny


14.11.2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Pomocy Rodzinie


10.10.2019 - nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy


22.08.2019 - Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny


30.05.2019 - Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy


13.03.2019 - Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny


12.03.2019 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. senioralnych, osób niepełnosprawnych oraz readaptacji osób skazanych


24.08.2018 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - terapia neurologopedyczna


10.07.2018 - informacje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług - intensywna terapia neurologopedyczna metodą CYBEROKO-C-EYE


29.06.2018 -  Zapytanie ofertowe - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - intensywnej terapii z neurologopedą


22.01.2018 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy


19.12.2017 -  Zapytanie ofertowe - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - intensywnej terapii z neurologopedą


15.12.2017 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


 

03.11.2017 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – intensywnej terapii z neurologopedą 

 


09.08.2017 - nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


24.03.2017 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Pomocy Rodzinie


09.11.2016 - nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Usług Socjalnych - pełny etat


27.06.2016 nabór kandydatów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


18.04.2016 nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych


21.03.2016 nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


10.08.2015 - nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


10.08.2015 - stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych


18.06.2015 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent


24.10.2014 - asystent rodziny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dziecko 11 lat) z kwalifikacjami do wykonywania zawodu psychologa


12.09.2014 - operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w wózkach (umowa zlecenie) w ramach projektu


08.08.2014 - W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Od bierności do aktywności’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane świadczeniem usług w zakresie przeprowadzenia kursu:


30.06.2014 - W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Od bierności do aktywności’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane świadczeniem usług w zakresie przeprowadzenia kursu:


09.05.2014 - W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Od bierności do aktywności’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane świadczeniem usług w zakresie przeprowadzenia:

  1. PDFkurs-gotowania-2014.pdf
  2. PDFpierwsza-pomoc-2014.pdf

18-04-2014 nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy


ARCHIWALNE


24.02.2014 - W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Od bierności do aktywności’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane świadczeniem usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów „Jak Cię widzą” ( umowa zlecenie ) w ramach projektu.

 

18.06.2013 - W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Od bierności do aktywności’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane świadczeniem usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów „Jak Cię widzą” ( umowa zlecenie ) w ramach projektu.

 

05.04.2013 - W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Od bierności do aktywności’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane świadczeniem usług w ramach projektu:

 
30.05.2012 - W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Od bierności do aktywności’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane świadczeniem usług w ramach projektu:

Druk zgłoszeniowy:

28-12-2011 nabor: na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

17-05-2011 nabór: świadczeni usług w zakresie przeprowadzenia szkolenia konserwator terenów zieleni PDFnabor_ops_17062011.pdf

10-05-2011 nabór: świadczenie usług w zakresie doradcy zawodowego PDFnabor_ops1_10052011.pdf

10-05-2011 nabór: świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursu florysty z obsługą kasy fiskalnej PDFnabor_ops2_10052011.pdf

10-05-2011 nabór: świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkolenia na uprawnienia palaczy c.o. PDFnabor_ops3_10052011.pdf

10-05-2011 nabór: świadczenie usług w zakresie psychologa, do przeprowadzenia grupowych treningów motywacyjnych w zakresie podniesienia  kompetencji i umiejętności społecznych PDFnabor_ops4_10052011.pdf

10-05-2011 nabór: świadczenie usług w zakresie psychologa, do przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej PDFnabor_ops5_10052011.pdf

14-03-2011 nabór: na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych PDFnabor_ops_13042011.pdf

28-05-2010 nabór na: przeprowadzenie szkoleń i warsztatów PDFnabor_ops1_28052010.pdf

28-05-2010 nabór na: przeprowadzenie kursu podstaw kroju i szycia PDFnabor_ops2_28052010.pdf

28-05-2010 nabór na: przeprowadzenie cyklu szkoleń "zakładanie spółdzielni socjalnych" PDFnabor_ops3_28052010.pdf

28-05-2010 oferta na: opieka nad dziećmi PDFnabor_ops4_28052010.pdf

28-05-2010 oferta na: catering PDFnabor_ops5_28052010.pdf

25-07-2009 nabór na: przeprowadzenie szkolenia i warsztatów finansowanych z EFS PDFnabor_ops_25072009.pdf

28-07-2009 nabór na: przeprowadzenie szkolenia i warsztatów finansowanych z EFS PDFnabor_ops_28072009.pdf

30-07-2009 oferta na: zorganizowanie zamiejscowych wyjazdów na wycieczki PDFnabor_ops_30072009.pdf

25-11-2009 nabór na stanowisko: Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 
 
Wersja XML