Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania


Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)


Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności (WSO-E)

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Dowodów Osobistych (WSO-D)

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. działalności gospodarczej (WSO-HA)


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)


Wydział Finansowy (FN)

Aktualne druki i uchwały Podatki i opłaty lokalne

obowiązywały od 01.01.2014 do 31.12.2014

 

obowiązywały od 01.01.2013 do 31.12.2013

 

 obowiązywały do 31.12.2012


Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)

 


 Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)


Zadania Publiczne


Oświadczenia majątkowe


Otwarte konkursy ofert

Zadania w trybie -  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Stypendia (ZAPO)


Wybory


Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych


 

Wersja XML