Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy współpracy


Na podstawie art. 5, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2021”.
Projekt „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pożytku publicznego –programy.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Termin zgłaszania propozycji mija 06.11.2020 roku.

PDFProjekt PROGRAMU współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.pdf


Na podstawie art. 5, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688,1570,2020) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2020”.
Projekt „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pożytku publicznego –programy.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.durbajlo@um.trzebnica.pl

Termin zgłaszania propozycji mija 26.11.2019 roku.
PDFProjekt PROGRAMU współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.pdf


Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723, 1365) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2019”.

Projekt „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pożytku publicznegoogłoszenia  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Termin zgłaszania propozycji mija 12.11.2018 roku.
PDFProjekt PROGRAMU współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.pdf


Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póz. zm.) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2018”.

Projekt „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pożytku publicznegoogłoszenia  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Termin zgłaszania propozycji mija z dniem 21.11.2017 r.
PDFProjekt PROGRAMU współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.pdf
 

 


INFORMACJA

 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Trzebnica   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239,395) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Projekt „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pożytku publicznegoogłoszenia  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Termin zgłaszania propozycji mija z dniem 25.11.2016 r.

PDFprojekt_uchwały_15112016.pdf

 

 


 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. realizacji i rozliczania zadań publicznych.
 
Zakres tematyczny warsztat to m.in.:
- merytoryczna realizacja zadań publicznych,
- dokumentacja projektowa,
- zawieranie umów w ramach realizowanych projektów,
- sporządzanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
- rozliczanie wkładu własnego finansowego i osobowego,
 
TERMINY:
Wrocław: 23-24 listopada 2016 (środa-czwartek)
Wałbrzych: 29-30 listopada 2016 (wtorek-środa)
GODZINA: 9.00 – 16.00
MIEJSCA: Dokładne miejsca warsztatów zostaną podane w późniejszym terminie.
 
Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.
 
Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.
Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11
e-mail:
 
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!  

 


 

INFORMACJA

 

o projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2016.

Na podstawie art. 5a, ust. 1 art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118,1138,1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333 i 1339) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

Ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

Termin zgłaszania propozycji mija w dniu 26.11.2015 roku.

 

Załączniki:

 

  • Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; - DOCPROJEKT.doc

 

  • formularz  opinii projektu Programu - DOCXDruk.docx                                                                

 


 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 r.  PDFprojekt-27102014.pdf


 

 

 
 
 
Wersja XML