Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

PDFZarządzenie.pdf
PDFOR.0050.59.2021.pdf
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf
DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1-2.docx
DOCXUMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx
DOCXSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx


OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf
PDFoświadczenie oferenta.pdf
PDFZarządzenie_OR.0050.79.2020.pdf
DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1-2.docx
DOCXUMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx
DOCXSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx
PDFZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej OR.0050.103.2020
PDFRegulamin Pracy Komisji Konkursowej
PDFZarządzenie OR.0050.121.2020 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Trzebnica na realizację zadań publicznych 


OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

PDFGmina_Trzebnica_otwarty_konkurs_NGO_2020.pdf
DOCoswiadczenie_oferenta_2020.doc
DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1-2.docx
PDFzarzadzenie_o_powolaniu_komisji_konkursowej_2020.pdf
PDFzarzadzenie_OR.0050.60.2020.pdf

 


OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

PDFOgłoszenie konkursu TRZEBNICA 4 marca 2019.pdf
DOCoswiadczenie-oferenta-2019.doc
DOCdruk-oferty-realizacji-zadanie-publicznego-2019.doc

PDFrozstrzygniecie.pdf
PDFzarzadzenie.pdf
PDFprotokol_1.pdf
PDFprotokol_2.pdf
PDFprotokol_3.pdf
PDFprotokol_4.pdf
 


III OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2018 W OBSZARZE:

PDFOgłoszenie konkursu TRZEBNICA 24 października 2018.pdf
PDFzarzadzenie_OR.0050.150.2018.pdf
PDFprotokol_I_2018_III.pdf


II OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

PDFOgłoszenie konkursu TRZEBNICA 27 lipca 2018.pdf
DOCOSWIADCZENIE-oferenta-2018.doc
DOCDruk oferty realizacji zadanie publicznego 2018.doc

PDFzarzadzenie_OR.0050.110.2018.pdf - ZARZĄDZENIE NR OR.0050.110.2018 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach II Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

PDFprotokol_I_2018_II.pdf


OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

PDFOgłoszenie konkursu TRZEBNICA 19 stycznia 2018.pdf
DOCOSWIADCZENIE-oferenta-2018.doc
DOCDruk oferty realizacji zadanie publicznego 2018.doc

PDFrozstrzygniecie_19_01_2018.pdf
PDFprotokol_1_2018.pdf
PDFprotokol_2_2018.pdf
PDFprotokol_4_2018.pdf
PDFprotokol_3_2018.pdf
PDFprotokol_5_2018.pdf


PROTOKÓŁ NR 1/2017 z dnia 23.11.2017 roku z posiedzenia członków Komisji Konkursowej rozstrzygającej II OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2017
PDFprotokol_1_2017.pdf


ZARZĄDZENIE NR OR.0050.117.2017 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach II Otwartego Konkursu Ofert
PDFzarzadzenie_or_0050_117_2017.pdf


II OTWARTY KONKURS OFERT na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadanie publicznego w roku 2017 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

PDFSKAN OGŁOSZENIA.pdf
DOCWZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2017.doc
PDFWZÓR WYPEŁNIANIA NOWEJ OFERTY.pdf
DOCOŚWIADCZENIE OFERENTA 2017.doc


OTWARTY KONKURS OFERT na wybór realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2017-2019”

DOCWzór umowy świadczenia zdrowotnego w zakresie szczepienia HPV na lata 2017-2019.doc
DOCszczegół. war. konkursu ofert HPV na rok 2017-2019 załacznik do ogłoszonego konkorsu ofert.doc
PDFProgram zdrowotny na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV.pdf
DOCHPV 2017 ogłoszenie konkursu ofert .doc
PDFOgłoszenie konkursu ofert.pdf
DOCformularz ofertowy wraz z oświadczeniem HPV 2017-2019.doc

PDFrozstrzygnięcie.pdf
 


OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
 
I.    podtrzymywania tradycji narodowych,  pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
II.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
III.    kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
IV.    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
V.    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

DOCWZÓRT OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2017.doc
PDFSKAN OGŁOSZENIA .pdf
PDFWZÓR WYPEŁNIANIA NOWEJ OFERTY .pdf
PDFOgłoszenie konkursu 2017 TRZEBNICA 3 luty 2017 .pdf
DOCOŚWIADCZENIE OFERENTA 2017 .doc

PDFzarządzenie w sprawie powołania komisji.pdf
PDFzmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFwyniki_konkursu.pdf
PDFprotokol_1_20176.pdf
PDFprotokol_2_20176.pdf
PDFprotokol_3_20176.pdf
PDFprotokol_4_20176.pdf
PDFprotokol_5_20176.pdf
 


Otwarty konkurs ofert na realizacje:

1. „Programu  profilaktycznych  szczepień  przeciwko   pneumokokom  dzieci zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Trzebnica  na  lata  2017-2019  w  ramach  programu „Trzebnicka Rodzina 3+””,
2. „Programu  profilaktycznych  szczepień  przeciwko  meningokokom  grupy  C  dzieci zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Trzebnica  na  lata  2017-2019  w  ramach  programu „Trzebnicka Rodzina 3+””  

DOCformularz ofertowy.doc
PDFOgłoszenie konkursu ofert I.pdf
PDFProgram szczepień Meningokoki.pdf
PDFProgram szczepień Pneumokoki.pdf
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf
PDFUmowa świadczenia zdrowotnego.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 


ZARZĄDZENIE NR OR.524.10.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach II Otwartego Konkursu Ofert

PDFZARZĄDZENIE_NR_OR_524_10_2016.pdf
 


 

II OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

PDFogłoszenie konkursu.pdf

DOCXNOWY WZÓR OFERTY.docx

rozstrzygnięcie: PDFprotokół_11102016.pdf
 


OTWARTY KONKURS NA WYBÓR PARTNERA , PODMIOTU NIEZALICZANEGO DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,

W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020,

OŚ PRIORYTETOWA 3- GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

DZIAŁANIE 3.4- WDRAŻANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH,

PODDZIAŁANIE 3.4.2 - WDRAŻANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH - ZIT WROF.

PDFogłoszenie konkursu.pdf
PDFzałącznik nr 1 regulamin konkursu.pdf
PDFformularz oferty.pdf

PDFZarządzenie.pdf
 

 


 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2016 w następujących obszarach:


1. podtrzymywania tradycji narodowych,  pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
3. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

PDFOgłoszenie konkursu 2016.pdf
PDFwzór wypełniania oferty 2016.pdf
PDFwzór_oferty na wykonanie przez organizacje pozarzadowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań w roku 2016.pdf

PDFzarzadzenie_OR_524_9_2016.pdf
PDFwyniki_konkursu.pdf
PDFprotokol_1_2016.pdf
PDFprotokol_2_2016.pdf
PDFprotokol_3_2016.pdf
PDFprotokol_4_2016.pdf
PDFprotokol_5_2016.pdf
 


II OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2015 w zakresie: " UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"

ogłoszenie: PDFII ogłoszenie 2015 - II Otwarty Konkurs.pdf

rozstrzygnięcie: PDFprotokół.pdf
 

2015-11-03 14:57:44
Opublikowano przez: Kamil Andrzejewski,
II ogłoszenie 2015 - II Otwarty Konkurs.pdf, rozmiar: 0.06MB

Zarządzenie  Nr 0050.126.2015 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach II Otwartego Konkursu Ofert PDFzarzadzenie_0050_126_2015.pdf


 

PDFzarzadzenie_OR_524_1_2015.pdf

 

PDFwyniki_konkursu.pdf

PDFprotokol_1_2015.pdf

PDFprotokol_2_2015.pdf

PDFprotokol_3_2015.pdf

PDFprotokol_4_2015.pdf

PDFprotokol_5_2015.pdf

 

Data publikacji: Trzebnica, 09 stycznia 2015 r.

 

 

Burmistrz Gminy Trzebnica

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014r. poz. 1118z póżn.zm.) i Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr LI/604/2014 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspłpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

 

NA WYKONANIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015 W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 

 1. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 2. pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;

 3. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 

A. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań

 

I. Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań:

1. prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy,

2. prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi;

 

1. prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,

2. prowadzenie ośrodków wsparcia społecznego;

 

1. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i edukacji kulturalnej,

2. upowszechnianie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych,

3. prowadzenie imprez plenerowych, festynów, spotkań, wystaw artystycznych dla

mieszkańców gminy.

 

1. organizowanie zajęć o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym I integracyjnym dla osób niepełnosprawnych;

 

1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu;

2. organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w szczególności: uczestnictwo w zawodach i obozach sportowych, rozgrywkach, festynach, turniejach, spartakiadach, maratonach;

3. wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych, z wyłączeniem nagród finansowych dla zawodników;

4.prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla rożnych grup wiekowych.

 

II. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.

 

III. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Trzebnica.

 

IV. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

 

B. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2015 i w roku poprzednim.

 

 1. Na realizacje zadań w poszczególnych obszarach konkursu przeznacza się:

 

 

 

 

 

 1. W roku 2014 Gmina Trzebnica udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych w następujących kwotach :

 

 

3. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Trzebnica w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

C. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

2.Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują projekty obejmujące swoim zasięgiem największą liczbę mieszkańców gminy. W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

Zaktualizowany kosztorys wykonania zadania będzie stanowił załącznik do umowy.

 

D. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2015, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż z dniem podpisania umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodne z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Trzebnica.

 

4. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

 

E. Termin i warunki składania ofert.

 

1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej:,,OTWARTY KONKURS OFERT na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2015'' wraz z nazwą zadania do dnia 30.01.2015 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M.J. Piłsudskiego 1.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 

2. Oferta winna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie woru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 20111, Nr 6, poz.25/. należy dokładnie przestrzegać zapisów formularza oferty oraz zachować właściwą numerację stron. Ponadto oferta powinna być opatrzona we wszystkie niezbędne załączniki.

 

3. Druki ofert można pobrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pokój nr 44 lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzebnica.pl.

 

F. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonanie rozstrzygnięcia w kilku etapach.

 

2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie E zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

 

3. Do oferty należy dołączyć obowiązujący:

 

4. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ( statut, aktualny wypis). Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

 

5. Burmistrz Gminy Trzebnica w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert przy współpracy z Komisją dokona wyboru ofert zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Współpracy Gminy Trzebnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2015 z priorytetami ustalonymi przez Radę Miejską w Trzebnicy Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr LI/604/2014 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspłpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

6. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Burmistrz Gminy Trzebnica podejmuje decyzję o wyborze ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy i w biuletynie informacji publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

 

7. Burmistrz Gminy Trzebnica niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

 

8. Wybór oferty w dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

 

9. Ocena merytoryczna dokonywa jest w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 8, a jej wynik w formie punktowej w skali od 0 do 5 naniesiony zostanie na kartę oceny merytorycznej zadania sporządzonej przez Komisję.

 

G. Postanowienia końcowe.

 

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Gminy z przyczyn opisanych powyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innej formie.

 

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Trzebnica, a wnioskodawcą.

 

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Trzebnica. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 

4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Trzebnica jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględnione dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

7. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzebnica, a podmiotem składającym ofertę. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z jego statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w transzach. Zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania.

 

Naruszenie warunków umowy.

W sytuacji, jeśli wnioskodawca nie wykona zadania zgodnie z warunkami umowy Gmina Trzebnica zastrzega sobie prawo do:

 1. wypowiedzenia umowy,

 2. wstrzymania płatności,

 3. obniżenia kwoty dofinansowania,

 4. żądania zwrotu całości lub części środków już przekazanych w ramach dotacji wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.

 

Procedura wprowadzania zmian w umowie i modyfikacje budżetu.

Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej. W mniej istotnych kwestiach (np. zmiana adresu) wystarczy pisemne powiadomienie Urzędu. Zmiana może być dokonana dopiero po podpisaniu aneksu do zawartej umowy oraz dokonaniu korekty części finansowej oferty.

Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Trzebnica może być wyłącznie zawarta umowa.

Szczegółowe informacje w zakresie niniejszego konkursu udzielane są przez pracownika Urzędu Miejskiego w Trzebnicy- Iwonę Durbajło, pok. 44, tel. 071/ 388-81-44.

 

 

 

Burmistrz Gminy Trzebnica

/-/ Marek Długozima

 


Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016”.

 1. PDFogloszenie-konkursu-ofert.pdf
 2. PDFszczegolowe-warunki-konkursu.pdf
 3. PDFwzor-umowy-swiadczenia-zdrowotnego.pdf
 4. PDFprogram-zdrowotny.pdf
 5. PDFformularz-ofertowy-wraz-z-oswiadczeniem.pdf

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 5 września 2014 roku:

PDFrozstrzygniecie.pdf


Konkurs ofert na wybór realizatora programów:

 1. PDFogloszenie-konkursu-ofert.pdf
 2. PDFszczegolowe-warunki-konkursu-ofert.pdf
 3. PDFformularz-ofertowy.pdf
 4. PDFumowa-swiadczenia-zdrowotnego.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 7 lipca 2014 roku:

PDFroz_ti_271_21_14.pdf


OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2014 w następujących obszarach:
1. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrónanie szans tych rodzin i osób;
3. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Ogłoszenie: PDFkonkurs_ofert_23122013.pdf

Zarządzenie nr OR.524.2.2014 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 20.01.2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert: PDFzarz_or_524_2_2014.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 23 grudnia 2013 roku.

 1. PDF1_protokol_i_karty_oceny.pdf
 2. PDF2_protokol_i_karty_oceny.pdf
 3. PDF3_protokol_i_karty_oceny.pdf
 4. PDF4_protokol_i_karty_oceny.pdf
 5. PDF5_protokol_i_karty_oceny.pdf

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy otwarte na realizacje zadań publicznych które są skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego Województwa i będą realizowane w 2014 roku:

1.      Konkurs którego celem jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

           W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim – działania wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzanie równościowe kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III sektora na Dolnym Śląsku.

Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku – przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, publikacje, akcje i działania promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych podmiotów i grup społecznych wśród administracji publicznej, organizacji biznesowych i społecznych, organizacja konferencji, szkoleń dla wolontariuszy.

 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych i parasolowych oraz ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego.

 

2.      Konkurs którego celem jest organizacja Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2014 roku, których uczestnikami będą dolnośląskie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych z Dolnego Śląska.

3.      Konkurs ofert którego celem jest wyłonienie najlepszej organizacji pozarządowej działającej w obszarze aktywności obywatelskiej na terenie Województwa Dolnośląskiego w zakresie:

-        budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym,

-        promowania większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji i współtworzeniu prawa, w szczególności wzmacniania procesu konsultacji społecznych,

-        upowszechniania wiedzy o prawach człowieka, ich ochronie, mniejszościach narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,

-        upowszechnienia wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE i zachęcania obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,

-        podnoszenia świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,

-        promowania dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

4.      Konkurs którego celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju trzeciego sektora poprzez organizację i prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego odpowiedzialnej za:

a)      wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych oraz efektywności działań przez nie podejmowanych, w tym wzrost umiejętności pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów oraz ich rozliczania,

b)      wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz narzędzi pozarządowego doradztwa,

c)      aktywizację i integrację organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,

d)      wsparcie i promocję międzysektorowych partnerstw organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

 

Szczegóły dotyczące konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem:  http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/

 

Za realizację powyższych zadań odpowiada Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD


OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2013 w następujących obszarach:
1. podtrzymywania tradycji narodowych,  pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrónanie szans tych rodzin i osób;
3. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Ogłoszenie: PDFkonkurs_ofert_12032013.pdf

Zarządzenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert: PDFzarz_or.524.2.2013.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 12 marca 2013 roku.

 1. PDF1_protokol_i_karty_oceny.pdf
 2. PDF2_protokol_i_karty_oceny.pdf
 3. PDF3_protokol_i_karty_oceny.pdf
 4. PDF4_protokol_i_karty_oceny.pdf
 5. PDF5_protokol_i_karty_oceny.pdf

 


 

OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2013 w następujących obszarach:

 1. podtrzymywania tradycji narodowych,  pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrónanie szans tych rodzin i osób;
 3. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Ogłoszenie: PDFkonkurs_ofert_23012013.pdf

Zarządzenie Burmistrza w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2013 ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2013 r. PDF0050.6.2013.pdf


II OTWARTY KONKURS OFERT


na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2012 w zakresie:
 
          UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogłoszenie: PDFkonkurs_ofert_10092012.pdf

Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert: PDFzarzadzenie_0050_164_2012.pdf

Protokoły z posiedzenia członków Komisji Konkursowej:

1. PDFprotokol_II_1_2012.pdf

 


OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2012 w następujących obszarach:


1. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrónanie szans tych rodzin i osób
3. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Ogłoszenie: PDFkonkurs_ofert_09122011.pdf

Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert: PDFzarzadzenie_50_5_2012.pdf

Protokoły z posiedzenia członków Komisji Konkursowej:

1. PDFprotokol_1_2012.pdf
2. PDFprotokol_2_2012.pdf
3. PDFprotokol_3_2012.pdf
4. PDFprotokol_4_2012.pdf
5. PDFprotokol_5_2012.pdf
6. PDFprotokol_6_2012.pdf


Zarządzenie nr 524.5.2011 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 05.08.2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert. PDFzarzadzenie_524_5_2011.pdf


 

II OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznych w roku 2011 w zakresie:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogłoszenie: PDFkonkurs_ofert_08072011.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertPDFprotokol_12082011.pdf


Ogłoszenie: PDFkonkurs_ofert_11012011.pdf

Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert: PDFzarzadzenie_komisja_konkursowa_10022011.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert:


 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010: PDFkonkurs_ofert_050110.pdf


 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009:

 

 


 

 

Protokoły:

2007:

2008:

2009:

2010:

 


 

 
Wersja XML